Szendiné dr. Orvos Erzsébet

 

Személyes adatok  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Név: Szendiné dr. Orvos Erzsébet

Születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1965. 10. 16.

Elérhetőségek

E-mail: szendine@hbml.hu

Levelezési cím: 4026 Debrecen Vármegyeháza u. 1/b.

Telefon: 06-30/218-6793

Végzettség: egyetem

1984-1989    Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem-latin nyelv és irodalom szak

Tudományos fokozat történelemtudományi doktori (Ph.D.) tudományos fokozat (2005)

2004-2005  Debreceni Egyetem

Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola Történelmi Doktori Program

Témavezető: Dr. Papp Klára

Munkahely

1989. szeptember 1. –            MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

Munkakör: főlevéltáros, igazgató

Kutatási területek:  magisztrátusi jegyzőkönyvek fordítása

középkori, koraújkori oklevelek fordítása

Debrecen története a 16-17. században

Publikációs lista

Kötet

 1. A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat története (1968-1985). Db. 1991. 143-217.

Tanulmány

 1. Adalékok a latin nyelv debreceni kollégiumbeli oktatásához (1853-1914). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVII. Db. 1990. 33-47.
 2. A rehabilitációs iratok levéltári kutatása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Db. 1991. 155-167.
 3. A Debreceni Fazekas Ipartársulat története a levéltári források tükrében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. Db. 1994. 197-210
 4. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának iratai a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Db. 1995. 213-233.
 5. Debreceni alapítványok a XX. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai. 28. Db. 1997. 109-112.
 6. Beőthy Ödön politikai pályafutása. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Db. 1998. 101-115.
 7. Magyarország, államiság, millennium. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Db. 1999. 231-252.
 8. Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatához. (1527-1593) In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Db. 2000. 5-27.
 9. A debreceni városi jegyzőkönyvek fordítója (Interjú a 90 éves Balogh Istvánnal) In:Thesaurus Solemnis. Db-Ny.háza 2002. 35-42.
 10. Debrecen és Erdély a XVII. század végén (1686-1693) In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Db.2003. 31-44.
 11. Debrecen 1604-ben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Db. 2005. 33-46.
 12. „Törökkel alkudni, némettel traktálni.” (Élet a 400 évvel ezelőtti mezővárosban, Debrecenben) Rálátás V. évf. 3. szám –2004.
 13. A Kálmánchey család története. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. Debrecen, 2009.
 14. Az erdélyi fejedelmek oklevelei a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXII. Debrecen, 2012. 27-60.

 

Forrásközlés

 1. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyve 1606-1607. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 35. Db. 2002.
 2. ebrecen város magisztrátusának jegyzőkönyve 1608-1609. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 36. Db. 2005.
 3. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei 1610, 1618-19. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 38. Db. 2006.
 4. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei 1620-1622. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 40. Db. 2008.
 5. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei 1623-25. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai 41. Db. 2010.
 6. A Hajdú-Bihar megyei zsidóság történetének levéltári forrásai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 29. Db. 1997. 65-132.

Egyéb publikáció

Konferencia- kiadvány-magyar

 1. Együttműködő Közgyűjtemények. Beszámoló a IV. Nemzetközi Kézművesipar-történeti konferenciáról. In: Levéltári Szemle 1995/1. Győr, 1995. 106-108.
 2. A bírósági iratok forrásértéke 1945-től. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Bp. 1995. 117-123.
 3. Beőthy Ödön politikai pályafutása (1830-1848). In: Bihari Diéta II. Db. 1999. 82-91.
 4. A debreceni fazekas ipartársulat története. a levéltári források tükrében (1872-1933). In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Bp.-Veszprém 2006. 183-188.

Konferencia- kiadvány-külföldi

 1. Jogszolgáltatás Debrecenben a 16. században. In: A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. Vágsellye, 2005. 82-92.
 2. „Mert tudjátok Döbröczönnek nagy híre neve vagyon. Debrecen a 17. század fordulóján. In: A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. Vágsellye, 2007. 91-103.

Ismeretterjesztő – magyar

 1. Debrecen és a Hunyadiak. In: Úton, 1990. jún.15. 5.

Ismeretterjesztő – külföldi

 1. Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatáról. (1527-1593) In: Korunk, XII/9. Kolozsvár, 2001. 30-41.

Szerkesztés

 1. Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai Db. 2005-2010.
 2. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. Db. 2012.